Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Π. Β. Πάσχου, Από την αγωνία στην κατάνυξη (δοκίμια ορθόδοξου στοχασμού)», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 134-135 (Απρίλιος-Μάιος 1966), σ. 126-127