Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Κώστα Σ. Τσιρόπουλου, Η Ελλάδα ως πρόβλημα (πνευματική θεώρηση της νεοελληνικής πραγματικότητας», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 134-135 (Απρίλιος-Μάιος 1966), σ. 125-126