Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Θεοδώρου Βουτσικάκη, Προσδοκώ, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 133 (Μάρτιος 1966), σ. 83-84