Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Στέργιου Βαλιούλη, Το Κρίμα κ' η Ερήμωση, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 133 (Μάρτιος 1966), σ. 83