Είστε εδώ

«Σοκολάτες, καραμέλες, κακάο Φλόκα», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 133 (Μάρτιος 1966), σ. 85