Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Χρ. Γ. Νικήτα, Άγια χώματα, ηθογραφικά διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 133 (Μάρτιος 1966), σ. 82