Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Κωστούλας Μητροπούλου, Ο ένοχος, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 133 (Μάρτιος 1966), σ. 81-82