Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Μανόλη Αναγνωστάκη, Υπέρ και κατά, σημειώσεις κριτικής», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 133 (Μάρτιος 1966), σ. 80-81