Είστε εδώ

Παπαχρόνης Λάμπρος, «Το ένστικτο του έρωτα και το ένστικτο του θανάτου στο έργο του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 133 (Μάρτιος 1966), σ. 71-79