Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Πράγματα», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 133 (Μάρτιος 1966), σ. 60-64