Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Σελίδες Αυτοβιογραφίας», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 133 (Μάρτιος 1966), σ. 52-59