Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Βάγγου Παπαιωάννου, Η σάτιρα στην αρχαία ελληνική και λατινική λογοτεχνία, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 131-132 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1966), σ. 42-43