Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Κατίνας Βεΐκου-Σεραμέτη, Ο δρόμος απ'το ξάστερο, βιογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 131-132 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1966), σ. 42