Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Νικολάου Κ. Χριστοδούλου, Η εν Θεσσαλονίκη εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 131-132 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1966), σ. 43