Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Άντα Γ. Γεωργιάδου, Ανεμοστρόβιλος, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 131-132 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1966), σ. 41-42