Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Σάμιουελ Μπέκετ, Περιμένοντας τον Γκοντό», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 131-132 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1966), σ. 3-14