Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Κώστα Ν. Χατζηπατέρα, Η Ελλάς και η θάλασσα», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 129-130 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1965), σ. 284-285