Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Σπύρου Πλασκοβίτη, Οι γονατισμένοι, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 129-130 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1965), σ. 283-284