Είστε εδώ

Θεοχαρίδης Χάρης, «Δική σου είναι», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 127-128 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1965), σ. 248