Είστε εδώ

Παπαχρόνης Λάμπρος, «Η 6η εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 127-128 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1965), σ. 242-248