Είστε εδώ

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Γιάννη Γουδέλη, Ο Νομπέλ και η διαθήκη του, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 124-126 (Ιούνιος-Αύγουστος 1965), σ. 207-208