Είστε εδώ

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Δημήτρη Γιάκου, Μορφές και θέματα της λογοτεχνίας, δοκίμια», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 124-126 (Ιούνιος-Αύγουστος 1965), σ. 206-207