Είστε εδώ

Βαλιούλης Στέργιος, «Ο δεξιός πνεύμονας», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 124-126 (Ιούνιος-Αύγουστος 1965), σ. 185-194