Είστε εδώ

Αλαβέρα Ρούλα, «Μετρώντας (από τη συλλογή Περί της δεσποτείας των αντιαζομένων)», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 124-126 (Ιούνιος-Αύγουστος 1965), σ. 184