Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Γκίκα Μπινιάρη, Ο μεγάλος Βάλτος, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 119-123 (Ιανουάριος-Μάιος 1965), σ. 109-110