Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Μανώλη Γιαλουράκη, Καζαντζάκης, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 119-123 (Ιανουάριος-Μάιος 1965), σ. 110