Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Λάζαρου Παυλίδη, Ο χρυσός νοικοκύρης, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 119-123 (Ιανουάριος-Μάιος 1965), σ. 108-109