Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Σάκη Παπαδημητρίου, Το Δωμάτιο, πεζογραφήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 119-123 (Ιανουάριος-Μάιος 1965), σ. 108