Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Η Νέα Πορεία και τα περιοδικά της Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 119-123 (Ιανουάριος-Μάιος 1965), σ. 10-12