Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Τάκη Π. Γκοσιόπουλου (Στέφανου Χρυσού), Η πνευματική Θεσσαλονίκη και το Άγιον Όρος στη νεοελληνική λογοτεχνία, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 117-118 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1964), σ. 304-305