Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Γιώργου Ιωάννου, Για ένα φιλότιμο, πεζογραφήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 117-118 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1964), σ. 304