Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Αμ. Α. Παπαβασιλείου, Μπέρτραντ Ράσσελ (ένας συνεχιστής του ευρωπαϊκού διαφωτισμού), μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 117-118 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1964), σ. 305-306