Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Λείας Χατζοπούλου-Καραβία, Κούρος, νουβέλλα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 117-118 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1964), σ. 303-304