Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Βασιλικής Παπαγιάννη, Καταχνιά, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 117-118 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1964), σ. 303