Είστε εδώ

Λιγνάδης Τάσος, «Δημ. Βαλασκαντζή, Η μόνη διέξοδος», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 264-265