Είστε εδώ

Λιγνάδης Τάσος, «Νίνας Κοκκαλίδου-Ναχμία, Οι αποσταμένοι», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 264