Είστε εδώ

Λιγνάδης Τάσος, «Μιχάλη Βαλκάνη, Πέρ’ από τα φώτα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 265