Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Μ. Πιτυκάκη, Κρητική γενιά ‘41, χρονικό», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 260-261