Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Ελένης Βοΐσκου, Ανοίξτε τις πόρτες, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 260