Είστε εδώ

Λιγνάδης Τάσος, «Έκτορος Κακναβάτου, Η κλίμακα του λίθου», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 261