Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Γιωργή Χαλατσά, Εφτά λουλούδια σ' ένα κάνιστρο, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 259-260