Είστε εδώ

Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα, «Ήλιος απ' την πατρίδα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 253-254