Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Λούλα Βάλβη Μυλωνά, Στα μονοπάτια του κρίνου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 107-108 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1964), σ. 81