Είστε εδώ

Καράγιωργα Ολυμπία, «Το τρίτο μου παιδί», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 247