Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Ανυπαρξία ευθύνης», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 248-249