Είστε εδώ

Πρασίνης Φώτης, «Ταξιδεύοντας (Καβάλα-Θάσος)», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 244-247