Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Τα ιδιαίτερα τετράδιά μου», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 111-112 (Μάιος-Ιούνιος 1964), σ. 150-160