Είστε εδώ

Γκόπη Μαρία, «Χειμωνιάτικο καδράκι», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 111-112 (Μάιος-Ιούνιος 1964), σ. 160