Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Εν ονόματι της ποιήσεως», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 111-112 (Μάιος-Ιούνιος 1964), σ. 149