Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Γιάννη Αναπλιώτη, Η Καλαμάτα στο χορό της ιστορίας», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 109-110 (Μάρτιος-Απρίλιος 1964), σ. 133-134